Om

Sommeren 2009 var jeg på jakt etter et program eller en Excel mal som jeg enkelt kunne holde oversikt over privatøkonomien vår i. I USA har dem nettløsninger man kan koble direkte mot sin nettbank og automatisk hente informasjonen om alle transaksjoner. Noe slikt fantes dessverre ikke i Norge. Jeg fant heller ingen Excel mal som kunne hjelpe meg på en måte som krevde minimalt med arbeid hver mnd. Jeg fant derfor ut at jeg skulle lage min egen. Etter hvert viste det seg at flere venner og bekjente hadde samme behovet og startet å bruke malen jeg hadde lagd. Malen er fortsatt under utvikling. Ta gjerne kontakt på mail (at) personligbudsjett.no om du har spørsmål eller forslag til forbedringer.

Jeg er gift og har 3 barn. Jeg jobber med økonomi til daglig, dog ikke privatøkonomi. Alle råd og utregninger i malen må taes med en klype salt. Alltid gjør dine egne beregninger før du tar viktige beslutninger i livet ditt.

Ta kontakt på mail (at) personligbudsjett.no